Afkomen van depressiviteit, wat doe ik anders dan andere hulpverleners? (2023)

Afkomen van depressiviteit. Onlangs kreeg ik weer een mail van iemand die geïnteresseerd was in een Eendaagse Coaching. Ze was al een paar jaar depressief, had al veel hulp gehad waar ze best wel wat aan had gehad. Het lukte haar echter niet om helemaal en structureel van haar depressiviteit af te komen. Ze toonde wat scepsis, omdat ze al meerdere opeenvolgende hulpverleners had gehad. Hoe zou ze bij mij dan wel geholpen worden? Ik mailde haar waarom mijn manier van werken effectief is.

Als je je vicieuze cirkel en je patronen wilt doorbreken, je belemmeringen wilt loslaten of alsnog je volledige ontwikkelingspotentieel wilt aanboren, ben je bij mij aan het juiste adres, want ik kan je daarmee helpen door middel van een Eendaagse Coaching.

Zelfverloochening

Ten eerste is er mijn ontdekking dat depressiviteit het gevolg is van zelfverloochening. En wel van systematische en structurele zelfverloochening. Zelfverloochening wijst op twee gedragsaspecten: a) je doet veel dingen die je – diep in je hart – niet leuk vindt en b) je doet niet de dingen die je – diep in je hart – leuk vindt. Dit zijn twee verschillende gedragsaspecten. Als je niet inzicht hebt in beide aspecten van zelfverloochening en niet met beide aan de slag gaat, herstel je niet.

Afkomen van depressiviteit, wat doe ik anders dan andere hulpverleners? (1)

Energiemeter

Doordat je, als je depressieve gevoelens hebt, zowel aan a) als aan b) voldoet, staat jouw energiemeter in het rood. b) is voor jou sowieso lastig geworden, omdat je daar niet de fut voor hebt. De meeste mensen denken dat ze klaar zijn als ze alles onder a) hebben opgeruimd, maar dat is de helft van je herstel. En wat ik ontdekte: door meer b) te doen, ontwikkel je ook lef, zelfvertrouwen en energie om met a) aan de slag te gaan. Beide aspecten werken op een positieve manier op elkaar in.

Afkomen van depressiviteit, wat doe ik anders dan andere hulpverleners? (2)

Zelfverloochening in je jeugd

Nog een ding wat nodig is om structureel van je depressieve gevoelens af te komen, is dat je inzicht krijgt in je belemmerende jeugdpatronen. Je zelfverloochening is namelijk ontstaan in je jeugd, waarin je al veel dingen tegen je zin deed. Omdat er geen ruimte was voor hoe wij ons ergens over voelden, ondergingen we dit gelaten.

Specifieke uitingsvormen van zelfverloochening

Voorbeelden van specifieke uitingsvormen van zelfverloochening zijn o.a.: het mee moeten op familiebezoek, naar de kerk, of met wandelen. Het een muziekinstrument moeten spelen, en in een aantal gevallen een door de ouders gekozen muziekinstrument. De ‘keuze’ van de sportvereniging is die waar een van de ouders op zit. Soms moet een kind, ook tegen haar of zijn zin, een jaar volmaken voordat het weer van de muziekles of de sportvereniging af mag.

Huishouden en vakanties

Er werd meegedraaid in het huishouden (meestal door de oudste dochter), en wel om twee redenen. Of men had te doen met een van de ouders. Een andere reden is dat men geacht werd mee te draaien in het huishouden. De omvang van de taken is regelmatig dermate fors, dat er weinig of geen tijd was om te spelen. Het was meestal de oudste zoon die geacht werd mee te draaien op de boerderij of in het eigen bedrijf van de vader.

Hobby’s en interesses

Omdat er ook weinig interesse was voor de hobby’s en interesses van de kinderen, zijn kinderen niet altijd geënthousiasmeerd en aangemoedigd in dingen die ze leuk vonden. Dit is een belangrijke reden waarom deze kinderen, later als volwassene, niet (meer) weten wat ze leuk vinden. Omdat er geen ruimte en geen aandacht was voor hun interesses en hobby’s toen ze kind waren, is dat weggestopt en niet ontwikkeld.

(Video) Wat gebeurt er in je hoofd als je depressief bent?

Schoolkeuze

Ten aanzien van de schoolkeuze werden de kinderen aan hun lot overgelaten. Er was weinig of geen belangstelling bij de ouders voor wat er op school gebeurde. Vader werkte heel hard en heel veel en was vaak weg. Moeder was vaak heel druk met het huishouden, om het er maar spic en span uit te laten zien.

Keuze beroepsopleiding

Omdat we niet werden ondersteund en begeleid in onze hobby’s en interesses, wisten we ook niet wat we wilden worden. Hierdoor weten we niet welke beroepsopleiding we willen doen. Daarom doen we een algemene of brede opleiding. Deze algemene of brede opleiding is vaak een niet gemotiveerde keuze, wat vaak leidt tot het voortijdig beëindigen van de opleiding.

Beroepskeuze

Ten aanzien van het beroep is het hetzelfde verhaal. Omdat we niet weten wat we willen gaan doen, nemen we een baan omdat het (veel) geld oplevert. De schoorsteen moet tenslotte branden. Het gevolg is wel dat er van binnen geen vuurtje meer brandt, en dat in de loop van de tijd je gemoedstoestand langzaam naar beneden gaat. Omdat we ons gevoel nog niet hebben ontwikkeld, en daar niet naar kunnen luisteren, doen we er niets mee, tot we depressief thuis zitten.

Onderliggende oorzaken

Bovengenoemde voorbeelden zijn de onderliggende oorzaak uit de jeugd van een latere depressie. Als je iets dergelijks hebt meegemaakt, wil dit niet zeggen dat je een depressie (of een bun-out) ontwikkelt. Het omgekeerde is echter wel het geval: als je een depressie (of een burn-out) hebt, is sprake geweest van meerdere van hierboven genoemde factoren. Om af te komen van je depressiviteit is het nodig dat je inzicht krijgt in deze factoren.

Gevoel niet ontwikkeld

Doordat we in onze jeugd veel dingen tegen onze zin moesten doen, hebben we op al die momenten ons gevoel moeten wegstoppen. Hierdoor zijn we gewend om dingen tegen onze zin te doen. We zijn het zo normaal gaan vinden, dat we oprecht zijn gaan denken dat dit bij het leven hoort. Nou, nee… het hoort niet bij het leven. Mocht je je afvragen waarom je niet kunt genieten en waarom je niet gelukkig bent? Dit is de reden.

Onderscheid tussen oorzaak en triggers om af te komen van depressiviteit

Wat er dan later in je volwassen leven gebeurt, is dat er een trigger is, die bij jou een depressie (of burn-out) triggert. De onderliggende oorzaak zit dus in je jeugd (aangeleerde zelfverloochening). In het heden, dus in jouw volwassen leven, is er dan een trigger, die aspecten uit jouw jeugd triggert. Dit onderscheid tussen de onderliggende oorzaak in je jeugd en de triggers in het heden is belangrijk om van je depressiviteit af te komen.

Drie belangrijkste triggers voor depressiviteit

De drie belangrijkste triggers voor depressiviteit zijn: relatie, werk, mantelzorg. Deels hebben we dat wel door, en deels hebben we dat ook een beetje bewust/onbewust weggestopt. We willen er namelijk niet aan. Dat we er niet aan willen, is omdat we bang zijn voor de consequenties.

Relatie en afkomen van depressiviteit

Relatie is een belangrijke trigger voor depressiviteit. Ondanks dat we ons al een poos niet meer gelukkig voelen, blijven we in de relatie zitten. Dit doen we onbewust omdat we bang zijn om alleen te komen te staan. Om er alleen voor te staan. Of om alleen over te blijven. Uiteindelijk kom je bij je verlatingsangst terecht. Ik ben genezen relatieverslaafd.

Afkomen van depressiviteit, wat doe ik anders dan andere hulpverleners? (3)

Werk en afkomen van depressiviteit

Bij mijn klanten is het werk een tweede belangrijke oorzaak van depressiviteit (en voor burn-out). Een belangrijke trigger hierbij is in de meeste gevallen: veranderingen in de eigen functie of taken, of een andere baas of manager boven je krijgen. We weten dat we de functieverandering en de nieuwe baas niet leuk vinden, maar zijn onmachtig om dit te veranderen.

(Video) 5 Achterbakse Dingen Die Narcisten Doen Om Van Je Te Profiteren

Niet weten wat anders

We blijven zitten, omdat we niet weten wat we anders moeten doen. Dit is omdat we nooit wisten wat we wilden. We kunnen ook blijven zitten omdat we weinig zelfvertrouwen hebben en niet elders durven te solliciteren. Ik ben genezen burn-out en universitair afgestudeerd Arbeidspsycholoog, waardoor ik je op alle fronten met je werk kan helpen: opleidingskeuze, beroepskeuze, loopbaan en carrière, organisatiecultuur, organisatiestructuur, leiding geven, en dergelijke.

Mantelzorg en afkomen van depressiviteit

Mantelzorg is een derde trigger waardoor mensen depressief worden. We doen de mantelzorg van onze ouders. Op zich is er niks mis mee om de mantelzorg van je ouders te doen. Wat echter een grote rol speelt, is wanneer we dit tegen onze zin doen. Het liefst zouden we die mantelzorg niet doen. En misschien zouden we die ouders zelfs wel zo min mogelijk willen zien.

Ons gevoel liegt niet

Dat we de mantelzorg van (een van bei)de ouders met tegenzin doen, vloeit ook voort uit onze jeugd. Als we de mantelzorg met tegenzin doen, is de kans heel groot dat we regelmatig door die ouder naar beneden werden gehaald. Of dat we in onze jeugd te doen hadden met die ouder. Dit maakt het voor ons emotioneel belastend om de mantelzorg te doen. We doen wat we in onze jeugd hebben geleerd: om het met tegenzin te doen. De trigger mantelzorg en de trigger relatie of werk gaan ook nog eens vaak samen.

Onze passie niet ontwikkeld

Als we depressief zijn, doen we dus veel tegen onze zin. En tegelijkertijd doen we nauwelijks of geen dingen die we echt leuk vinden. Zou je in je jeugd zijn aangemoedigd en geënthousiasmeerd en gefaciliteerd in de dingen die jij leuk vond, zou je nu je passie hebben ontwikkeld. Je zou ook met je passie je geld hebben verdiend, net zoals ik dat al weer 11 jaar doe.

Ontwikkelingspotentieel

Bovendien zou je je volledige ontwikkelingspotentieel hebben ontwikkeld. Tot nu toe heb je jouw tweede of derde voorkeuren geleefd. Hierdoor heb je altijd op de handrem geleefd. Heb je altijd al het gevoel gehad dat er meer in jou zit? Je hebt altijd gelijk gehad!

Afkomen van depressiviteit, wat doe ik anders dan andere hulpverleners? (4)

Mijn toverformule om van depressiviteit af te komen

Wat is mijn ‘toverformule’, mijn ‘geheim’, mijn ‘special treatment’, om jou van je depressiviteit af te helpen? Wat doen andere hulpverleners helemaal niet of niet helemaal? Ik geef jou inzicht in de specifieke uitingsvormen van jouw patronen van vroeger. Dit ten eerste. Ten tweede geef ik jou inzicht in wat voor jou de triggers in het heden zijn. Ten derde laat ik jou zien hoe jij nu nog, onbewust en onbedoeld, zelf die triggers in stand houdt.

Alsnog je passie ontdekken en ontwikkelen

Afkomen van depressiviteit gebeurt ten vierde doordat ik jou inzicht geef in wat jouw passie zou kunnen zijn. Dat is regelmatig iets anders dan wat je denkt. Omdat jouw hele denken en handelen nu nog vanuit je patronen van vroeger gebeurt. Dus ook vanuit jouw belemmeringen, blokkades, blinde vlekken en onjuiste aannames en interpretaties.

Afkomen van depressiviteit, wat doe ik anders dan andere hulpverleners? (5)

Gevoel en ontwikkelingspotentieel ontwikkelen

Ten vijfde leer ik jou hoe je alsnog jouw gevoel ontwikkelt. Dit is de bodem onder jouw herstel. Als je niet alsnog jouw gevoel ontwikkelt, ben je ook niet in staat om andere vaardigheden aan te leren, zoals een emotioneel gezonde gespreksvoering.

(Video) Het tekort van het teveel | Lezing door psychiater Damiaan Denys

Een emotioneel gezonde gespreksvoering

Ten zesde leer ik je een emotioneel gezonde gespreksvoering. We uiten meer verwijten dan we denken. Je kunt aan de reactie van de ander zien hoe je zelf hebt gecommuniceerd. Je krijgt inzicht in de do’s om jouw doelen te bereiken en in de don’ts waardoor je nu nog problemen of conflicten krijgt.

Afkomen van depressiviteit, wat doe ik anders dan andere hulpverleners? (6)

Praktische en concrete handvatten

Afkomen van depressiviteit gebeurt, ten zevende, bovenal doordat ik jou ten aanzien van bovenstaande concrete en praktische handvatten geef. Dit is maatwerk, want ik doe dat zodat jij deze handvatten feitelijk integreert in jouw gedrag. Al jouw Ja-maars, belemmeringen, blokkades, blinde vlekken, onjuiste aannames en interpretaties worden meegenomen.

Al veel hulpverlening gehad

90% van mijn klanten heeft al veel verschillende vormen van hulpverlening gehad. Sommigen zijn al 20 jaar aan het ‘shoppen’, zoals ze het zelf wel eens noemen. Zelf heb ik ook een heel traject afgelegd om af te komen van mijn angsten, burn-out, doelloosheid, eenzaamheid, slecht slapen, stress, gebrek aan zelfvertrouwen, besluiteloosheid, boosheid, emotionele pijn, schuldgevoel, relatieverslaving en om mijn grenzen te ontwikkelen en om te kunnen genieten en gelukkig te kunnen zijn. Het verder afglijden in een depressie kon ik nog net voorkomen.

Van je depressiviteit afkomen

Dit is de reden dat mensen vanuit alle hoeken van Nederland voor een Eendaagse Coaching komen. Ze krijgen het nergens anders zo concreet en praktisch. 1 op de 7 van mijn klanten zijn Vlamingen of Nederlanders die in België, Duitsland, Frankrijk, Engeland, Kosovo of China wonen en voor een Eendaagse Coaching naar Nederland kwamen.

Als je van je depressiviteit af wilt en alsnog je passie wilt ontdekken, je gevoel wilt ontwikkelen en je volledige ontwikkelingspotentieel wilt aanboren, ben je bij mij aan het juiste adres, want ik kan je daarmee helpen door middel van een Eendaagse Coaching.

Vragen

Mocht je vragen hebben, mail me gerust naar info@loslaten.nu . Als je kort jouw situatie schetst, geef ik je vrijblijvend aan hoe ik jou zou kunnen helpen.

Boek

Ik heb een boek geschreven over emotionele pijn in relaties: Stop liefdesverdriet.

Je kunt er in lezen wat je eigen aandeel in je relatie is en wat je er aan kunt doen.

(Video) Psychiater Prof. Dr. Witte Hoogendijk over stress, burn-out en depressie | Transformatie Podcast #84

Je kunt een Gratis Probeerversie (inclusief uitgebreide Inhoudsopgave) downloaden:

DOWNLOADEN VAN GRATIS PROBEERVERSIE

Mijn boek is geschreven op basis van een analyse van 150 klantenrapportages en daar staat in wanneer het in relaties niet goed gaat en wat je er zelf aan kunt doen om dat te veranderen.

Je kunt het boek makkelijk bestellen:

BOEK BESTELLEN

(Geen verzendkosten)

Mijn boek is geschreven op basis van een analyse van 150 klantenrapportages en daar staat in wanneer het in relaties niet goed gaat en wat je er zelf aan kunt doen om dat te veranderen.

Dit zijn enkele van de spontane reacties die ik van lezers over het boek heb ontvangen:

‘Je geeft veel concrete tips en dat vind ik zeer waardevol.’

‘Geweldig. Ik vond in je boek wat ik nog niet eerder ergens had kunnen vinden.’

(Video) drs. Paula van der Werff: ‘We leven in automatische programma’s van ons onderbewustzijn‘

‘Je boek maakt steeds meer los en geeft oplossingen/handvatten. Ik voel me aanzienlijk beter en straal dat ook meer uit. Het grappige is dat naarmate ik meer mijn gedrag herken, ik me zekerder voel. Ik ben al zo blij met dit resultaat!’

‘Je boek is een waardevolle bijdrage voor iedereen die zichzelf wil helpen om met meer plezier in het leven te staan. Die dag ging er voor mij een deur open. Inzien van patronen, opvoeding, zoveel! Ik ben blij met je boek.’

FAQs

Wat voor activiteiten doen bij depressie? ›

Onderzoek heeft aangetoond dat bepaalde activiteiten kan helpen om depressieve gevoelens te verminderen. Dat zijn met name buitenactiviteiten als wandelen, hardlopen of fietsen. Dit hoeft niet heel fanatiek. Drie of vier keer per week tussen de 30 en 40 minuten bewegen is voldoende.

Hoe kun je iemand in een depressie het beste ondersteunen? ›

Wat kan ik doen als mijn naaste een depressie heeft?
 1. Geef uw naaste aandacht. ...
 2. Vraag of uw naaste wil praten of liever iets anders wil: bijvoorbeeld samen een wandeling maken, muziek luisteren of juist stil zijn en niets hoeven.
 3. Probeer er over te praten. ...
 4. Luister goed en probeer te begrijpen wat er in de ander omgaat.
Mar 31, 2019

Wat moet je niet doen bij iemand met een depressie? ›

Luister vooral en oordeel niet

Laat iemand met een depressie praten en vraag naar zijn of haar gedachten. Het geeft echt niet als je depressief-zijn niet goed of helemaal niet begrijpt. Juist daarom is het belangrijk dat je vraagt naar hoe hij zich voelt (en het niet voor hem invult).

Wat is de beste natuurlijke antidepressiva? ›

Recente studies wijzen omega 3-vetzuren (het vet dat in vis zit, vooral in vette soorten als zalm, haring en makreel) aan als een van de actiefste natuurlijk voorkomende middelen tegen depressie. Ze spelen een grote rol in de omzetting van tryptofaan naar serotonine.

Hoe kom je uit je dip? ›

Dip tips
 1. praten met mensen die u vertrouwt is belangrijk. ...
 2. besteed aandacht aan sombere en negatieve gedachten. ...
 3. neem tijd voor uzelf, onderneem activiteiten waardoor u zich beter voelt. ...
 4. ga vaker naar buiten, bewegen en buitenlucht zorgen ervoor dat u zich beter gaat voelen.

Welke sport is goed tegen depressie? ›

Voor mensen met een depressie zijn sporten aan te bevelen, waarbij je gedurende een langere tijd in beweging bent, zoals wandelen, fietsen en joggen. Ook sporten in groepsverband is een mooi alternatief, omdat het groepsverband stimuleert om regelmatig in beweging te blijven en 'onder de mensen te komen'.

Hoe begeleid je bij een depressie? ›

Vasthouden aan een goed dag- en nachtritme is belangrijk om depressie te helpen verbeteren. Slecht of te veel eten, alcohol- en drugsgebruik ondermijnen de draagkracht. Door gewichtstoename kan therapie-ontrouw optreden. Voedingsadvies kan daarbij helpen.

Hoe ontspannen bij depressie? ›

Zonlicht en frisse lucht kunnen een positieve invloed hebben op uw stemming. Ontspanningsoefeningen kunnen u helpen uw lichaam en geest tot rust te brengen. Hoe moeilijk het ook is, probeer leuke dingen te blijven doen. Denk aan dingen waar u plezier aan beleefde voordat u depressief werd.

Kun je werken als je depressief bent? ›

Werken als je depressief bent is zwaar en vaak praktisch onmogelijk. Het is beter om dit met je werkgever te bespreken en een oplossing te zoeken dan door te werken als je depressief bent. Hoe eerder je een depressie behandelt, hoe beter. En bedenk: het is helemaal niet gek om depressieve gedachten te hebben.

Waarom kan je niet werken als je depressief bent? ›

Een depressie kan ziekteverzuim veroorzaken en uiteindelijk ook arbeidsongeschiktheid. Bij een depressie is er sprake van psychische klachten die het voor u onmogelijk kunnen maken om te werken. U kunt bij uitval wegens depressie wellicht aanspraak maken op een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Wat gebeurt er in je hoofd als je depressief bent? ›

Ook in de hersenen zijn fysieke veranderingen terug te vinden. De discussie gaat of dit nu oorzaak of gevolg is; wel wijst onderzoek uit dat bij een depressie de balans tussen neurotransmitters in de hersenen verstoord is. Tevens zijn er aanwijzingen dat het gehalte aan stresshormonen, zoals cortisol, verhoogd is.

Wat verergert depressie? ›

Alcohol en drugs kunnen een depressie veroorzaken en verergeren. Vaak zijn er ook zorgen over praktische problemen, zoals geld, werk, het gezin of woonruimte.

Wat is de beste medicijn tegen depressie? ›

Serotonineheropnameremmers, ook wel SSRI's genoemd, regelen in de hersenen de hoeveelheid serotonine, een van nature voorkomende stof die een rol speelt bij stemming en emoties. Hierdoor vermindert de depressie en verbetert de stemming. Voorbeelden zijn citalopram, fluoxetine, fluvoxamine, paroxetine en sertraline.

Wat versterkt depressie? ›

Wanneer iemand met depressieve klachten steeds meer gaat drinken, vergroot dit de kans dat klachten steeds erger worden en de depressie langer zal duren. Depressie en alcohol versterken elkaar, waardoor het lastiger wordt de spiraal te doorbreken.

Welke vitamine is goed tegen depressie? ›

Vitamine D-supplement lijkt depressieve symptomen bij volwassenen te verminderen. 17 augustus 2022 – Een uitgebreide meta-analyse toont aan dat vitamine D-supplement depressieve symptomen bij volwassenen kan verminderen. Een internationaal team van onderzoekers bestudeerde tientallen onderzoeken van over de hele wereld ...

Wat mag je niet met antidepressiva? ›

Combineer SSRI's en serotonerge TCA's niet met andere serotonerg werkende medicatie, zoals antimigrainemiddelen (triptanen) en ook niet met tramadol en Sint-Janskruid. Bij deze combinaties kan het zeldzame, maar mogelijk dodelijke serotoninesyndroom optreden.

Kun je zonder antidepressiva? ›

Als je gelukkig wil worden moet je geen antidepressiva slikken. Als je somber bent en je ziet het leven écht niet meer zitten, dan kunnen ze helpen om het leven draaglijker te maken. Het werkt even goed als veel andere medicijnen. Het is wel zo dat de werking individueel is bepaald.”

Wat is het verschil tussen een dipje en een depressie? ›

Als je een dip hebt, kun je je somber voelen of heb je even geen zin in bepaalde dingen. Bij een dip voel je je meestal snel daarna weer beter. Een depressie is meer dan een dip. Je voelt je voor een langere tijd somber en/of je hebt bijna nergens meer zin in.

Hoe weet je of je in een dip zit? ›

Bij veel mensen heeft een dipje de volgende kenmerken: Je hebt een somber gevoel. Je dagelijks functioneren (bijvoorbeeld opstaan, werken, sporten en sociaal contact) wordt niet ernstig belemmerd. Je komt er na een tijdje zelf weer uit.

Hoelang kan een dipje duren? ›

Een dipje is geen depressie

Als bepaalde symptomen het grootste gedeelte van de dag én langer dan twee weken aanhouden.

Welk fruit helpt tegen depressie? ›

Ga voor B-vitamines, vooral dan vitamine B1 (erwten, sinaasappel), B6 (bonen, eieren, rijst, kip, bananen) en B12 (eieren, tonijn, zalm, oesters).

Welk stofje mis je bij een depressie? ›

Neurotransmitters en depressie

Bij het ontstaan van een depressie zijn vooral serotonine, noradrenaline en dopamine van belang. In bepaalde delen van de hersenen zou er bij depressie een tekort optreden van deze neurotransmitters.

Is wandelen goed tegen depressie? ›

Wekelijks 150 minuten (bijv. 3 tot 5 keer 30 tot 45 minuten) wandelen verbetert het mentale welzijn en vermindert het risico op depressie. Het type sport en de intensiteit doen er niet toe. Het effect van wandelen op de mentale veerkracht is vergelijkbaar met het effect van lopen, zwemmen of fietsen.

Hoe lang duurt het herstel van een depressie? ›

Een depressie kan ook vanzelf weer voorbij gaan, maar vaak is het beter om hulp te zoeken. Gemiddeld duurt een depressie zo'n 8 maanden. Het overgrote deel van de mensen met een depressie voelt zich in minder dan 3 maanden weer beter. Een zware depressie duurt vaak 2 jaar of langer.

Hoelang thuis na depressie? ›

De helft van alle mensen met een depressie is hersteld na een drietal maanden, al dan niet met professionele hulp. Duurt de depressieve periode erg lang of word je sterk beperkt in het aanhouden van je normale dagelijkse bezigheden, roep dan zeker hulp in.

Wat triggert depressie? ›

Goede of slechte ervaringen of gebeurtenissen die je leven opeens erg veranderen, kunnen ervoor zorgen dat je depressief wordt. Voorbeelden daarvan zijn het verlies van je partner, ontslag of een verhuizing. Maar denk ook aan schokkende gebeurtenissen die je somber en angstig maken, zoals een beroving of een ongeluk.

Kan je volledig genezen van depressie? ›

De bedoeling van medicatie is het doen verdwijnen van de symptomen van depressie. Tweederde van de mensen met ernstige depressie reageert goed op antidepressiva. Bij bijna de helft verdwijnen de symptomen zelfs volledig.

Hoe kan je rustig worden? ›

11 manieren om kalmte te vinden
 1. Ga mediteren. Neem wat tijd voor jezelf, ga zitten in een rustige kamer, sluit je ogen en richt je op je ademhaling. ...
 2. Wandel in de natuur. ...
 3. Schrijf over je problemen. ...
 4. Luister naar rustige muziek. ...
 5. Speel met je huisdier. ...
 6. Ga werken in de tuin. ...
 7. Doe iets met je handen. ...
 8. Neem tijd voor je lichaam.

Wat moet ik doen als ik niet wil werken? ›

Niet meer willen werken kan verschillende oorzaken hebben. Voel je je diep ongelukkig door je werk? Bespreek je gevoelens met een vertrouwenspersoon op je werk, je huisarts of met iemand in je omgeving. Praten helpt om erachter te komen waar deze gedachten vandaan komen en wat je eraan kunt doen.

Wat gebeurt er als je een depressie niet behandeld? ›

Een depressie die niet behandeld wordt kan leiden tot moeilijkheden op professioneel vlak, absenteïsme, relatie- en familieproblemen. Er is ook een belangrijk toegenomen risico op zelfdoding. Een zware depressie leidt in 1 op 15 gevallen tot zelfmoord.

Is een depressie slecht voor je hersenen? ›

Langdurige stress kan ertoe leiden dat cellen in de hippocampus beschadigd raken en sneller verouderen. Dit zou kunnen verklaren waarom mensen met een depressie ook sneller ouderdomsziekten krijgen, zoals hart- en vaatziekten en dementie.

Hoe voelt een depressie lichamelijk? ›

Bij een depressie horen ook lichamelijke klachten. Bijvoorbeeld: moe zijn zonder duidelijke oorzaak, of een loodzwaar gevoel in uw armen en benen. Slapen gaat vaak moeilijk. U slaapt moeilijk in, wordt midden in de nacht vaak wakker, of wordt erg vroeg wakker en kan niet meer inslapen.

Kun je depressie zien op hersenscan? ›

Het blijkt niet mogelijk om op basis van een MRI-scan de diagnose depressie te stellen. Onderzoekers van Amsterdam UMC keken met behulp van kunstmatige intelligentie naar scans van mensen met en zonder depressie.

Kun je uit een depressie komen? ›

Meestal gaan klachten vanzelf weer over. Maar komt hulp te laat, dan verergeren klachten. En duurt het vaak lang(er) voordat het weer beter met je gaat. Onze specialist Peter Overzier geeft je graag een paar tips om je somberheid aan te pakken en een depressie te voorkomen.

Welk medicijn geeft rust in je hoofd? ›

Kalmeringsmiddelen zijn medicijnen die uw emoties minder sterk maken. Ze helpen vooral tegen angst, zenuwen en stress. Bekende kalmeringsmiddelen zijn benzodiazepinen. Voorbeelden van kalmeringsmiddelen zijn alprazolam, bromazepam, diazepam en lorazepam.

Kan je je hele leven antidepressiva slikken? ›

Je kunt medicijnen tegen depressie of angst levenslang slikken. Voor sommige mensen is dat zelfs de beste keuze. Denk dus niet dat je uiteindelijk moet stoppen met je medicijnen tegen depressie of angst. Dat is een keuze, die afhangt van jouw persoonlijke situatie.

Wat zijn de nadelen van antidepressiva? ›

Bijwerkingen die mensen vaak krijgen zijn:
 • misselijk zijn.
 • een droge mond.
 • minder zin in vrijen, minder stijve penis (erectie) en problemen met klaarkomen.
 • slaperig zijn of juist niet kunnen slapen.
 • moe zijn.
 • zenuwachtig voelen.
 • angst (vooral als u net start met de medicijnen)
 • trillen.
Sep 27, 2022

Kan je blij zijn met depressie? ›

Bij een echte depressie is namelijk iets anders aan de hand: je somberheid of verdriet duren weken of maanden en verdwijnen niet zomaar. Als je depressief bent, ben je zelden of nooit blij of tevreden. Je voelt je voortdurend somber, bedroefd of hopeloos.

Kan een depressie vanzelf overgaan? ›

Zonder behandeling kan een depressie na enige tijd weer overgaan (gemiddeld 4-6 maanden). Maar het kan ook veel langer, zelfs jaren, duren. Met een behandeling kunnen de klachten verminderen of kan de duur van de depressie worden verkort. Een depressie wordt erger als u veel alcohol en/of drugs gebruikt.

Wat zijn de symptomen van een zware depressie? ›

Naast kenmerken zoals een sombere stemming zijn onderstaande symptomen de meest voorkomende klachten bij mensen met een depressie:
 • Neerslachtigheid of somberheid.
 • Lusteloosheid.
 • Vermoeid, gebrek aan energie.
 • Je voelt je eenzaam.
 • Moeite met focussen.
 • Rusteloos of traag.
 • Gedachten aan de dood.
 • Geheugenproblemen of vergeetachtig.

Kan je nog lachen als je depressief bent? ›

Het is volkomen normaal dat je daar allerlei gevoel bij hebt: verdriet, angst, woede, somberheid. Als je die dingen ervaart, weet je vaak waar ze mee te maken hebben en het gevoel komt en gaat. Je kunt erover praten, je kunt erom huilen soms misschien een beetje lachen, er zit beweging in.

Is veel slapen goed bij een depressie? ›

Te veel slapen bij een depressie

Ook te lang of te veel slapen kan zorgen dat je depressie uiteindelijk langer duurt. Hoewel je misschien denkt dat veel slapen als je moe bent zal helpen, werkt dit vaak juist averechts. Ook kan inactiviteit juist zorgen dat je je nog somberder gaat voelen.

Hoelang duurt een depressieve? ›

Een depressie kan een paar weken of zelfs maanden duren. Sommige mensen raken in hun leven één keer depressief, andere mensen krijgen vaker last van een depressie. Bij ongeveer 50% van de mensen duurt een depressieve periode korter dan drie maanden.

Welke stof kom je tekort bij depressie? ›

Bij het ontstaan van een depressie zijn vooral serotonine, noradrenaline en dopamine van belang. In bepaalde delen van de hersenen zou er bij depressie een tekort optreden van deze neurotransmitters.

Wat doet een depressie met je relatie? ›

Depressie kan de oorzaak zijn van relatieproblemen. Een depressie slokt alle energie op. Iemand met een depressie voelt zich vaak schuldig omdat de rol van partner niet ingevuld kan worden zoals men zou willen. Geduld en acceptatie van de partner met een depressie zijn belangrijke facetten in een relatie.

Welke vitamines helpen tegen depressie? ›

Vitamine D-supplement lijkt depressieve symptomen bij volwassenen te verminderen. 17 augustus 2022 – Een uitgebreide meta-analyse toont aan dat vitamine D-supplement depressieve symptomen bij volwassenen kan verminderen. Een internationaal team van onderzoekers bestudeerde tientallen onderzoeken van over de hele wereld ...

Kan een depressie overgaan zonder medicatie? ›

Niet in alle gevallen kan een depressie genezen zonder medicatie. Maar met neurofeedback zijn er wel mogelijkheden om minder last te krijgen van een depressie, zonder medicijnen. Ook als je al langere tijd antidepressiva gebruikt, kan neurofeedback een toevoeging zijn op de behandeling.

Videos

1. Eindbazen #261 Jan Geurtz - Over polyamorie, de werking van je ego en je verlicht voelen
(Eindbazen)
2. Mijn partner heeft een depressie
(Piekerpoli)
3. Hebben verborgen narcisten empathie ja/nee? De antwoorden.
(The Breathwork Coach)
4. In gesprek over rouw met Shanti Schiks | Mijn ex heeft ons zoontje om het leven gebracht
(Annemiek Dogan)
5. VGCt Podcast - Persisterende depressie
(VGCt)
6. Pim van Lommel & Anke Merkx | Podcast of Hope #88
(Podcast Of Hope)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Kieth Sipes

Last Updated: 06/20/2023

Views: 5344

Rating: 4.7 / 5 (67 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kieth Sipes

Birthday: 2001-04-14

Address: Suite 492 62479 Champlin Loop, South Catrice, MS 57271

Phone: +9663362133320

Job: District Sales Analyst

Hobby: Digital arts, Dance, Ghost hunting, Worldbuilding, Kayaking, Table tennis, 3D printing

Introduction: My name is Kieth Sipes, I am a zany, rich, courageous, powerful, faithful, jolly, excited person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.